Умови участі

Для участі в роботі конференції надішліть на conf@faaf.org.ua

тези доповіді, на останній сторінці яких мають бути зазначені контактні дані учасника
- сканкопію чи скриншот квитанції про сплату оргвнеску


Контрольні дати

Прийом матеріалів - завершено!
Проведення конференції - 24 грудня 2021 р.
Розсилка збірника тез та сертифікату учасника відбулася 4 січня 2022 р.

За результатами підготовлено збірник матеріалів конференції в електронному варіанті (pdf-формат). Крім цього, кожному учаснику разом зі збірником по електронній пошті надіслано сертифікат, що засвідчує участь у заході.

Збірник матеріалів розміщений у вільному доступі в мережі Інтернет на офіційній сторінці конференції та, завдяки цьому, проіндексований в системі Google Scholar. Це сприяє підвищенню рівня цитованості наукових публікацій учасників конференції.


Вимоги до оформлення матеріалів

Обсяг доповіді - не більше 3 сторінок тексту формату А4, набраного у редакторі MS Word. Усі поля - 25 мм., гарнітура - Times New Roman, кегль (розмір) - 12, міжрядковий інтервал - 1,0. Рисунки та таблиці повинні мати назву і бути компактними.

У лівому верхньому кутку - Номер секції.

У наступному рядку з правого боку - прізвище та ініціали автора(ів), науковий ступінь і вчене звання, посада, місце роботи / навчання.

Нижче через один інтервал вказується назва доповіді - ПРОПИСНИМИ літерами симетрично тексту.

Нижче через один інтервал - текст доповіді з абзацним відступом 0,5 см.

Файли називати відповідно до прізвища автора, наприклад: vertyniuk_tezy, vertyniuk_oplata.

Отримані від учасників конференції матеріали публікуються в авторській редакції.


Зразок оформлення тез

Секція 2

ВЕРТИНЮК О.С., к.е.н., доцент,
доцент кафедри менеджменту,
Ужгородський національний університет

ІНСТРУМЕНТИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

  Сучасний рівень нестабільності економічного розвитку та зростання внутрішніх і зовнішніх загроз, що провокують дестабілізацію фінансового стану підприємства, вимагають від менеджменту впроваджувати екстрені заходи, спрямовані на недопущення або вихід з кризи.

     Текст ...

     Текст ...

Список використаних джерел:

1. Зверук Л. А., Давиденко Н. М. Антикризове управління підприємством в умовах інноваційного розвитку. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». 2017. № 1(2).

С. 69-75.
2. Камнєва А. В. Дослідження існуючих інструментів та моделей антикризового управління на підприємстві. Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі. 2014. № 4. С. 15-27.


Контактні дані учасника*
Прізвище, ім'я, по-батькові 
Місце роботи / навчання 
Посада (для студентів - курс, спеціальність) 
Вчене звання 
Науковий ступінь 
Контактний телефон 
E-mail 

Контактні дані зазначаються по кожному автору (якщо їх декілька)
** Інформація про наукового керівника подається в зносці.

Всі пункти обов'язкові для заповнення!


Зворотній зв'язок

Будь ласка, заповніть форму і ми зв'яжемося з вами найближчим часом 

Облік і фінанси - Конференції
Всі права захищені, 2023
Створено за допомогою Webnode
Створіть власний вебсайт безкоштовно! Цей сайт створено з допомогою Webnode. Створіть свій власний сайт безкоштовно вже сьогодні! Розпочати