Науково-виробничий журнал "Облік і фінанси"
з 2004 року бере активну участь в організації Міжнародних науково-практичних конференцій.

За підтримки журналу відбулись:


ХІII Міжнародна науково-практична конференція "Обліково-фінансова наука і практика: пріоритети розвитку та місія у воєнний час"

(16 листопада 2022)


Міжнародна науково-практична конференція "Розвиток економічної науки в епоху глобальних викликів"
(24 грудня 2021)


ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Теорія та практика управління в державному, муніципальному та корпоративному секторах"
(28 грудня 2020)


Міжнародна науково-практична конференція "Управління розвитком підприємств в умовах динамічної ринкової кон'юнктури" (27 грудня 2019)


Міжнародна науково-практична конференція "Теорія та практика управління розвитком економіки" (10 жовтня 2019)


ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Сталий розвиток соціально-економічних систем" (14 травня 2019)


ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Економічний розвиток України в контексті впровадження прогресивних інформаційних технологій та систем управління"
(25 лютого 2019)


XI Міжнародна науково-практична конференція "Європейський вектор розвитку бухгалтерського обліку, фінансів та оподаткування в аграрному секторі економіки" (7 грудня 2018)


Всеукраїнська науково-практична конференція "Економічне майбутнє України очима молодих дослідників" (30 листопада 2018)


ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Розвиток національних фінансово-економічних систем в умовах глобальних викликів" (5 жовтня 2018)


Х Міжнародна науково-практична конференція "Розвиток бухгалтерського обліку, фінансів та оподаткування в аграрному секторі економіки в умовах євроінтеграції" (24 листопада 2017)


ІХ Міжнародна науково-практична конференція присвячена пам'яті професора Г.Г. Кірейцева "Розвиток бухгалтерського обліку: теорія, професія, міжпредметні зв'язки"
(26-27 лютого 2015)


VIIІ Міжнародна науково-практична конференція
"Розвиток облікової та фінансової складових економічної науки і практики"
(26-27 вересня 2013)


I Міжнародна науково-практична інтернет-конференція з бухгалтерського обліку "Зростання ролі бухгалтерського обліку в сучасній економіці" (21 лютого 2013)


VIІ Міжнародна науково-практична конференція "Запровадження МСФЗ в Україні: проблеми та перспективи для аграрного сектору"
(25 листопада 2011)


VІ Міжнародна науково-практична конференція "Шляхи реалізації завдань концепції розвитку бухгалтерського обліку в аграрному секторі економіки України"
(14 травня 2010)


V Міжнародна науково-практична конференція "Концепція розвитку бухгалтерського обліку в аграрному секторі економіки України" (24-25 квітня 2009)


ІV Міжнародна науково-практична конференція "Наукове та професійне забезпечення розвитку обліку та фінансів аграрного сектору економіки в умовах глобалізації"
(18-19 вересня 2008)


ІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Реформування обліку, звітності та аудиту в системі АПК України: стан та перспективи" (29-30 листопада 2007)


ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Реформування обліку, звітності та аудиту в системі АПК України: стан та перспективи" (19-20 жовтня 2006)

Облік і фінанси - Конференції
Всі права захищені, 2023
Створено за допомогою Webnode
Створіть власний вебсайт безкоштовно! Цей сайт створено з допомогою Webnode. Створіть свій власний сайт безкоштовно вже сьогодні! Розпочати