Науково-виробничий журнал 
«Облік і фінанси»

Облік і фінанси (p-ISSN 2307-9878, e-ISSN 2518-1181) - провідний фаховий рецензований науково-виробничий журнал відкритого доступу. Основна увага журналу зосереджена на формуванні якісної наукової бази для вчених та дослідників шляхом публікації оригінальних науково-практичних статей з питань бухгалтерського обліку, фінансів та інших напрямків економічної науки. Видавцем та розповсюджувачем журналу є ТДВ "Інститут обліку і фінансів". Облік і фінанси внесено до Переліку наукових фахових видань України (категорія Б) в галузі економічних наук, в яких публікуються основні наукові результати дисертацій та наукових праць здобувачами наукових ступенів і вчених звань (наказ Міністерства освіти і науки України від 17.03.2020 р. № 409). 

Журнал індексується в міжнародних наукометричних базах (RePEc, Index Copernicus), внесений до баз даних міжнародних агрегаторів наукових ресурсів та інформаційних каталогів (Crossref, EBSCO, ProQuest, J-Gate, Ulrich's Periodicals Directory, EuroPub, ERIH PLUS, MIAR, Google Scholar), електронна версія розміщується на порталі Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. 

За значні досягнення в методично-інформаційному забезпеченні роботи фінансово-облікових служб підприємств трудовий колектив журналу Облік і фінанси нагороджено Почесною грамотою Кабінету Міністрів України.

Університет Шривіджая
(м. Палембанг, Індонезія)

Університет Шривіджая (Sriwijaya University) - один із найбільших державних університетів Індонезії, в якому навчається майже 30 тисяч студентів. Університет засновано у 1960 році. Заклад розміщений у м. Палембанг -  столиці провінції Південна Суматра. В Університеті діє 10 факультетів, що готують випускників за ступенем бакалавра. Окремі факультети випускають також магістрів.

Університет Шривіджая - це науково-навчальний заклад з високим рейтингом, який отримав титул «Дуже добре (A)» від Національної ради з акредитації вищої освіти в Індонезії. Найважливішим принципом функціонування Університету є важливість здійснення розвитку освіти відповідно до потреб національного розвитку. Історія закладу була непростою, зважаючи на складні умови навчання на Південній Суматрі. Однак, завдяки наполегливості та амбіціям, зусиллями лідерів громади вдалося закласти міцні основи розвитку якісної вищої освіти на базі Університету Шривіджая.

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (КрНУ)

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського здійснює підготовку конкурентоспроможного людського капіталу для інноваційного розвитку України, самореалізації особистості, забезпечення потреб суспільства, ринку праці та держави у кваліфікованих фахівцях. Це єдиний класичний університет у Полтавській області, у якому навчається понад 7 тисяч студентів. Структура університету охоплює 2 факультети та 2 інститути.

Університет співпрацює із 75 закордонними ВНЗ та дослідними інститутами у 25 країнах, бере участь у міжнародних програмах: ERASMUS+, TEMPUS, HORIZON 2020, OPEN WORLD, DAAD, FULBRIGHT. Університет поступово набуває визнання у світі, що підтверджують різні світові рейтинги: QS World University Rankings (один із 28 українських ВНЗ, включених до рейтингу); Toп-200 університетів країн Європи з перехідною економікою та країн Центральної Азії (один із 14 українських університетів, включених до рейтингу); рейтинг WEB of Universities WEBOMETRICS (53-те місце серед 342 українського університету); рейтинг «SCIVERSE» за даними міжнародної науковометричної бази даних SCOPUS (48-ме місце серед 136 університетів України. КрНУ має понад 70 міжнародних патентів і сертифікатів про авторські права.

Облік і фінанси - Конференції
Всі права захищені, 2023
Створено за допомогою Webnode
Створіть власний вебсайт безкоштовно! Цей сайт створено з допомогою Webnode. Створіть свій власний сайт безкоштовно вже сьогодні! Розпочати