Науково-виробничий журнал 
«Облік і фінанси»

Облік і фінанси (p-ISSN 2307-9878 ) - провідний фаховий рецензований науково-виробничий журнал відкритого доступу. Основна увага журналу зосереджена на формуванні якісної наукової бази для вчених та дослідників шляхом публікації оригінальних науково-практичних статей з питань бухгалтерського обліку, фінансів та інших напрямків економічної науки. Видавцем та розповсюджувачем журналу є ТДВ "Інститут обліку і фінансів". Облік і фінанси внесено до Переліку наукових фахових видань України (категорія Б) в галузі економічних наук, в яких публікуються основні наукові результати дисертацій та наукових праць здобувачами наукових ступенів і вчених звань (наказ Міністерства освіти і науки України від 17.03.2020 р. № 409). 

Журнал індексується в міжнародних наукометричних базах (RePEc, Index Copernicus, РИНЦ), внесений до баз даних міжнародних агрегаторів наукових ресурсів та інформаційних каталогів (Crossref, EBSCO, ProQuest, J-Gate, Ulrich's Periodicals Directory, EuroPub, ERIH PLUS, MIAR, Research Bible, Google Scholar), електронна версія розміщується на порталі Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. 

За значні досягнення в методично-інформаційному забезпеченні роботи фінансово-облікових служб підприємств трудовий колектив журналу Облік і фінанси нагороджено Почесною грамотою Кабінету Міністрів України.